Handelsbanken Centrala Staber

Internrevisor

Om tjänsten

 Nu finns en tjänst inom internrevisionen på Handelsbanken med inriktning på kreditområdet och hållbarhetsområdet. Avdelningen ansvarar för granskning och utvärdering av att processer för intern styrning, riskhantering och kontroll är ändamålsenliga, samt granskar även finansiell rapportering. Tjänsten ger dig stor inblick i bankens verksamhet på samtliga hemma marknader. På gruppen arbetar vi gemensamt med att utveckla planer, arbetsmetodik och granskningsprogram och du kommer ges stor möjlighet att själv vara med och påverka och utforma vårt arbete och din personliga handlingsplan. Tjänsten är inriktad på följande granskningsområden:

 • Kreditprocessen
 • Kreditförluster
 • Bankens hållbarhetsarbete
 • Kontorsrörelsen inom våra hemmamarknader
 • Finansiell rapportering

Kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper:

 • 3-5 års civilekonomexamen
 • Några års erfarenhet av finansiell revision inom kreditområdet
 • Erfarenhet av hållbarhetsarbete
 • Arbete inom finansiell sektor
 • Erfarenhet av annan roll med arbetsuppgifter inom områdena regelefterlevnad, styrning, riskhantering eller intern kontroll är meriterande
 • Erfarenhet och intresse av IT-stödd analys
 • Egen drivkraft och ett intresse av att ständigt förbättra processer
 • God förmåga att samarbeta och kommunicera med andra i såväl tal som skrift i svenska och engelska.

Förmåner

 • Stora möjligheter att påverka din egen utveckling
 • Stark tilltro och respekt för varje individ
 • Friskvårdsbidrag
 • Tjänstepension
 • Förmånliga banktjänster
 • Bidrag vid föräldraledighet

Utvecklingsmöjligheter

Arbete inom internrevisionen ger dig stor inblick i bankens verksamhet såväl i Sverige som på våra hemmamarknader.  Du kommer ha regelbundna kontakter med våra revisionsgrupper på våra hemmamarknader och  olika delar av verksamheten vilket ger dig möjligheter att bygga ett brett nätverk inom banken. Som ansvarig för granskningsprojekt kommer du att utveckla din förmåga att utbilda och leda kollegor. Ett arbete inom internrevisionen kan också leda till en fortsatt karriär inom Handelsbankens övriga enheter.

Om oss

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vår starka värdegrund bygger på tilltro och respekt för individen och genomsyrar hela vår företagskultur. Hos oss får du ett stort eget ansvar och stora befogenheter att fatta egna beslut, samtidigt som vår verksamhet bygger på samarbete och att vi stöttar varandra. Våra skilda kompetenser och erfarenheter gör att vi alla kan bidra till vår verksamhet med olika perspektiv. Vi har en stark tro på våra medarbetare och uppmuntrar egna initiativ, förmågan att tänka tvärt om och att söka innovativa lösningar. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas banken.

Handelsbanken är en av världens säkraste banker och drivs med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förankring och höga hållbarhetsambitioner. Vi bygger långsiktiga, djupa kund- och medarbetarrelationer och växer främst genom att nöjda kunder rekommenderar oss.

 

#LI-NR1

Handelsbanken Karriärföretag 2023

Dela på:

Län:

 • Stockholm

Anställningstyp:

Tillsvidareanställning

Seniority level:

Mid_senior_level

Sista ansökningsdag:

2023-10-08

Arbetsplats/placeringsort:

Stockholm, Sweden

Kontaktpersoner:

Karin Lundqvist

tfn: +46 70-250 04 83

Företagets hemsida:

http://www.handelsbanken.se