Handelsbanken Centrala Staber

Handelsbanken Fonder söker en Dataanalytiker med fokus på hållbarhet

Handelsbanken Fonder är ett av Sveriges största fondbolag och ansvarar för förvaltning av runt 100 fonder och ett stort antal diskretionära portföljer med ett förvaltat kapital på över 800 mdr kronor där vi alla arbetar efter visionen att vi vill skapa finansiell avkastning och planetär avlastning genom hållbara investeringar och nu behöver vi stärka upp hållbarhetsteamet ytterligare. Vi är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för god långsiktig avkastning. En annan förutsättning är en god och jämställd arbetsmiljö där alla kommer till tals och kan bidra på bästa sätt. Vi hoppas att du som senior hållbarhetsanalytiker vill bidra till vår fortsatta arbete.

Om tjänsten

Fondbolagets Hållbarhetsteam ansvarar för strategisk utveckling av hållbarhetsarbetet i fondbolagets aktiva och passiva förvaltning samt allokeringsförvaltning. Fokus för gruppen är kontinuerlig utveckling av Fondbolagets hållbarhetsstrategi, utveckling av metoder, att utgöra ett stöd för förvaltningen i integrering av hållbarhet i den dagliga förvaltningen, påverkansdialog med bolag samt löpande kunskapsbyggande och kommunikation om hållbarhetsarbetet med primärt fokus på fondbolagets hållbarhetsmål kopplat till att minska negativ klimatpåverkan, främja lösningsinvesteringar och främja Agenda 2030.

En snabb utveckling och ökad förväntan på hållbarhetsområdet samt nya regleringar kräver utökad datahantering, transparens och rapportering. Vi arbetar fokuserat för att stärka vårt arbete inom aktiv påverkan, mätbarhet, transparens och resultatuppföljning samt kommunikation, både internt och externt.

Handelsbanken Fonder behöver nu stärka upp sitt team ytterligare och söker efter en dataanalytiker med fokus på hållbarhet.

 Viktiga delar i arbetet är:

  • Aktivt vara delaktig i att utveckla hållbarhetsarbetet med bland annat integreringen av nya regelverk och interna modeller och analysverktyg.
  • Bidra till hela förvaltningsgruppens gemensamma strategiska arbete för att identifiera och utveckla långsiktiga investeringsteman och hållbarhetsteman.

Kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper

Du har en akademisk examen med ekonomisk eller teknisk inriktning. För att lyckas i rollen har du en gedigen erfarenhet av att analysera och arbeta med stora mängder finansiell data. Har du vanan att arbeta med datahantering kopplat till hållbarhet eller regelverksfrågor är det meriterande, men det viktigaste är att du både har kompetens för och intresse av att sätta dig i mångfacetterade datafrågor. Detta exemplifieras av att du tänker och resonerar i termer av modeller och strukturer, och kan se hur man på bästa sätt angriper komplexa frågor på ett kvantitativt vis – mot stöd av kvalitativa grunder. Du är van att arbeta noggrant och strukturerat med tydlig spårbarhet och dokumentation. Du har en gedigen erfarenhet av och känner dig trygg i Excel även om du gärna nyttjar andra system.

Som person vill du lära dig nytt, utvecklas och är målinriktad. Du kan identifiera, initiera, driva och genomföra egna projekt för att stärka det metodiska arbetet. Du är intresserad av människor och värnar ett gott arbetsklimat och en god kunddialog. Du är strukturerad, noggrann och vill leverera med hög kvalité. Vidare är du kommunikativ och trivs både med självständigt arbete och i samarbete med ett team. Du har ett brinnande intresse för hållbarhet och investeringar.

Det är meriterande med erfarenhet av system såsom SimCorp Dimension och Bloomberg, samt med erfarenhet av databashantering (ex SQL).

Om Handelsbanken

Handelsbanken är en av världens säkraste banker och drivs med ett decentraliserat arbetssätt, stark lokal förankring och höga hållbarhetsambitioner. Vi bygger långsiktiga, djupa kund- och medarbetarrelationer och växer främst genom att nöjda kunder rekommenderar oss. Vi har en stark tro på våra medarbetare och uppmuntrar egna initiativ, förmågan att tänka tvärt om och att söka innovativa lösningar. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas banken.

Intervjuer kommer ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

 

#LI-MR2

Handelsbanken Karriärföretag 2023

Dela på:

Län:

  • Stockholm

Anställningsgrad:

Heltid

Sista ansökningsdag:

2023-05-19

Arbetsplats/placeringsort:

Stockholm, Sweden

Kontaktpersoner:

Aurora Samuelsson

mob: +46 073-075 28 65

Företagets hemsida:

http://www.handelsbanken.se