Handelsbanken

Information security officer

Om oss
Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vårt sätt att bedriva bank bygger framförallt på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen, både för våra kunder och medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens företagskultur och lägger grunden för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt, hållbart och framgångsrikt sätt.

När vi rekryterar nya medarbetare söker vi efter personer som delar bankens grundläggande värderingar. Målet är att våra medarbetare ska spegla den marknad som vi verkar i med olika bakgrund, kompetens och arbetslivserfarenhet samt olika sätt att tänka och lösa problem.

Informationssäkerhetsavdelningen ingår som en avdelning på koncernsäkerhetsavdelningen vilket består av Informationssäkerhet, IT-säkerhet, Fysisk säkerhet samt Risk/kontinuitet & Väsentliga processer.  Informationssäkerhets avdelningen består av 13 personer och placerade i Stockholm. Informationssäkerhet är ett område som kommer mer och mer i fokus för interna och externa intressenter och rör sig otroligt fort,  och vi försöker ständigt  hålla oss i framkant. Hos oss kommer du att ha fantastiska kollegor att dela tankar och idéer med, och vi strävar efter att vara en affärsmöjliggörande avdelning för banken.  

Om tjänsten och rollen
Fokusområden i denna tjänsten:

- Du kommer arbeta nära hjärtat av vårt fokus, bankens ledningssystem för Informationssäkerhet samt utveckla och förädla detta tillsammans med dina kollegor
- Stötta i Request for information (RFI) - process för externa intressenter och samarbetspartners
- Vara point of contact vad det gäller ny regulatoriska krav som möjligen kan påverka bankens ledningssystem och föreslå förändring i vårt ISMS
- Tillsammans med kollegor arbeta proaktivt med Risk och risker som identifieras
- Vara Regional Point of Contact mot en av våra regional information security officers ute i världen

Inom informationssäkerhets avdelningen kommer du får jobba med alla delar av banken, med många olika frågor som vi dagligen blir inblandade i, ingen dag är sig lik. Några större områden som man kommer komma i kontakt med är:
- Governance
- Agil utveckling
- Tredjeparts analyser
- System analyser
- Operativ Risk
- Cloud

Dina kompetenser och personliga egenskaper
- relevant utbildning inom cybersäkerhet
-minst 3-5 års erfarenhet av operativt säkerhetsarbete inom Informations eller IT säkerhet och/eller Risk management
- erfarenhet av att läsa, förstå och hantera externa myndighetsskrivningar och krav inom området
- önskvärt är certifiering inom ISO 27000, CRISC och/eller CISSP eller annan likvärdig
- obehindrat svenska och engelska i tal och skrift

Du har förmågan att:
- skapa struktur, ordning och reda
- ta egna initiativ
- tydlig i din kommunikation
- skapa engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål.
- pendla mellan det korta och längre perspektivet

Dela på:

Län:

  • Stockholm

Sista ansökningsdag:

2021-04-21

Arbetsplats/placeringsort:

IT/Stockholm

Kontaktpersoner:

Fredrik Malmström

mob: +46 722 39 04 89

Företagets hemsida:

http://www.handelsbanken.se

Adress: